Dwaallicht

Losgeslagen projectielen, zwermen door een chaos, van buiten naar binnen gebracht. De ontwrichtende balans van de gevallenen is hier, en voor iets anders dan wat echt is, is geen ruimte meer.

Maskers vallen af, meningen verwasemen. Wat niet is gezegd, is luid te horen. Elk woord wordt gewogen op de schaal van emotie en naakt staat alles wat daarmee niet in overeenstemming is.

Tastbaar, zichtbaar zijn nu alle motieven die beperken en die de ander lamleggen. De reden ervoor tentoongesteld:  onliefde van en voor het zelf als enige brandstof voor welk onrecht dan ook een ander aangedaan blootleggend.

Wie kan zien, ziet hoe het licht in ons dwaalt, jaagt en zoekt naar verlossing van de gevoelens die dit intens Bewust-zijn van volle erkenning en herkenning van wat en wie wij zijn met zich meebrengt.

Het zal even duren, dit chaotisch zoeken naar soelaas dat er slechts is wanneer wij ons kunnen verenigen met ons eigen licht en daarmee dat van de ander ook een leven geven.

Wat ons beperkt, beperkt ook de ander en tot dat inzicht is gevonden, erkend en omarmd zal het licht in ons dwalen. Net zo lang tot het echt thuiskomen kan

 

 

 

 

 

Leave a Reply