Focus en aandacht

Hoe meer je aan iets denkt vanuit je hart, hoe dichter je bij de vervulling ervan komt. Hoe zuiverder je daarin staat hoe rechter de weg. En maar al te vaak is het bewandelen van die ‘weg’ tegelijkertijd de manier om dichter bij de zuivere invulling van wat het hart je vertelt te komen. Het doel en de middelen vallen samen, zeg maar. Dat is althans mijn ervaring. En na een paar jaar ronddolen op mijn weg ga ik dit jaar weer heel veel schrijven. Niet om te vertellen wat anderen te zeggen hebben, maar om te vertellen wat ik te zeggen heb. En waarom ik dat zonodig kwijt moet…? Omdat ik met het uiten hiervan simpelweg dichter bij de vervulling ervan kom. Wordt vervolgd…

Leave a Reply