Wens voor 2015

kerstwens 2014

Interview met Kooyman

Kooyman4922155-r

Marley

Marley

Wereldkind

De kadans van

de Tambu

woont in haar

en wanneer

ze haar heupen beweegt

op klanken

van Afrikaanse origine

heeft zij de mens lief

zoals ook de

klassieke meesters

haar in vervoering

brengen kunnen

 

Haar huid is wit

haar hart is zwart, soms

En soms

kleurt haar hart blank

en is haar vel

van ebbenhout

 

Beproefde rituelen

eeuwenoud

leven ook in haar

maar niet minder

dan het nieuwe geluid

van wat nog geboren

worden zal

en dat zij al kan horen

 

Haar lach is klinkend

onder een serieuze blik

waar niet alleen de grap

maar ook de pijn erin

erkenning vinden

 

Ze gaat door

alle schakeringen en

lagen, overal

waar de mens haar

maar brengen kan

Een wereldkind is ze

met wat de wereld te bieden heeft

in de palmen van haar hand

 

Voor Michelle

 

 

 

Voor Roland Colastica

Roy Colastica 2

foto Junice Augusta

Grote zwarte man
heeft een sprankelhart
vol woorden van kleur
hem toegeworpen
door de wereld

Grote zwarte man
verzamelde alle tinten
en leerde hoe het voelt
om in zuiver licht of donker te zijn
hij weet hoe het rood
van de ondergaande zon klinkt
en heeft gezien tot
in welke oneindigheid
het blauw van de zee
reiken kan

Vertelsels en nog ongeboren
verhalen stuiteren
rond in het
sprankelhart van
de grote zwarte man
Woorden op
de sprinkplank
van zijn tinteltong
klaar om de
wereld van het woord
binnen te dringen

Grote zwarte man
voel, zie, hoor
wat er in jou bruist
en schraap je keel
open je lippen
grote zwarte man
leg je hand op
de dorre grond
van je land en
besproei de droogte
enkel en alleen
omdat je dat kan

Ik ook van jou

seth gaaikema 2011 lgnd kln (2)

Zomaar ergens

tussendoor

in mijn dag

komt een boomgaard

in Schijndel

tot leven

 

‘Alles staat in bloei

dit moet je zien

het is bijna zo mooi

als waar jij woont

op Curacao’

 

De zachte stem

van heel ver weg

tuned in

even zomaar

tussendoor

in mijn dag

 

‘Schrijf je nog? ‘

De woorden komen

van de meester

die taal en tekst

vanuit de liefde bestiert

Hij spreekt en zegt

en ik luister en hoor

ik sta in het licht

van een tropenzon

even tussendoor

zomaar ergens

in mijn dag

 

‘Hou je goed, meisje

Ik hou van jou’

En weg is de stem

van heel ver weg

die me even

en zo nu en dan

zomaar

tussendoor

in mijn dag

zachtjes maar

onverbiddelijk

wijst op de

richting van mijn pad

 

Vandaag heb ik

de opdracht

gekregen

voortaan zelf

goed te zorgen

voor de woorden

in mij

 

Het ga je goed Seth

waar je nu ook bent

en ik hou

ook van jou

 

Voor Seth Gaaikema (11 juli 1939 -21 oktober 2014)

 

 

Mens

conflict

“Article 2.
Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

Article 3.
Everyone has the right to life, liberty and security of person…”

De eerste drie artikelen van de Universal Declaration of Human Rights zoals die door de Verenigde Naties werden aangenomen op 10 December 1948 te Parijs, drie jaar na het fysieke einde van de Tweede Wereldoorlog. Deze universele rechten van de mens zijn door vele landen in de wereld omarmd, onderstreept en als ondergrond aangenomen voor het regelen van onderlinge verhoudingen tussen mensen. Met de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog nog op het netvlies, kon niemand daar natuurlijk anders over denken.

Dat was 66 jaar geleden -meer dan een halve eeuw geleden klinkt misschien indrukwekkender- en ik vraag me af hoe de oorspronkelijke opstellers van deze declaratie nu naar ons zouden kijken. Anno 2014 staan al deze ‘verworven rechten’ onder druk. Het recht op gelijkheid is door de paar die veel en de velen die slechts een beetje of niets hebben in de afgelopen decennia volledig de grond ingestampt. Er is geen gelijkheid, er is slechts een groeiende sociaal maatschappelijke ongelijkheid die het recht op gelijkheid als een chronische ziekte heeft aangetast.

De plek die ‘geld’ in onze wereld inneemt, staat bij mijn weten niet geformuleerd in de Universele rechten van de Mens. Wel het recht op onderwijs en op gelijke kansen. In het allereerste artikel van de decaratie doen de makers een beroep op ‘het verstand’ en het ‘geweten’ van de mens als belangrijkste ophang voor de rest van de artikelen. Prachtige waarden die echter van nul en generlei waarde worden wanneer de mens te maken krijgt met een ongelijke verdeling van geld, of erger met (de vrees van) het ontbreken of het teruglopen ervan.

En dan hebben we het nog niet over schaarste veroorzaakt door het feit dat er erg veel mensen op deze wereld wonen. In 1966 bedroeg de geschatte wereldpopulatie iets meer dan 3 miljard mensen. Voor 2014 komt die berekening uit op iets meer dan 7 miljard levende zielen …. dat is meer dan een verdubbeling. En we zijn nog niet klaar… voor 2050 staat de geschatte teller op meer dan 9 miljard mensen. En het lijkt erop dat naarmate er meer van ons zijn, we elkaar in  omgekeerd evenredige wijze benaderen: hoe meer we zijn in aantal, hoe minder we elkaar de ruimte geven of elkaar gunnen wat van iedereen is. Zoals lucht, water en voeding, basiselementen voor leven die in toenemende mate strategisch worden ingepikt door hen die over de middelen beschikken. Het recht van de rijksten prevaleert boven gelijkheid door de vrees voor schaarste gerechtvaardigd. En in dat proces vertrappen we elkaars rechten en al stampende vergeten we dat dat ook de onze zijn.

Eerlijk gezegd is de mens anno 2014 naar mijn smaak het verstand volledig bijster en is het geweten tot ‘loos’ geworden. Gelijkheid en broederschap zijn idealistische luchtkastelen geworden waar we dromerig over lezen terwijl de kinderen van de buurman honger hebben en we onze deuren afsluiten met extra sloten om ‘de gevolgen van ongelijkheid buiten de deur te houden. De rechten op vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie, vrijheid van seksuele voorkeur liggen in scherven op de grond. In plaats ervan zijn we  homofoob, Islamafoob,  en is er niemand meer die zijn mond echt durft open te trekken want dat kan je je ‘baan’ en in sommige gevallen zelfs je leven kosten. Het verstand en het geweten zijn tot instrumenten verworden die aangesproken worden voor damagecontrol voor een chaos die we zelf veroorzaakt hebben en waar we ons ‘mens-zijn’ verliezen omdat het recht van de sterkste in onze overlevingsdrang de beste kansen biedt. We wilden alleen maar meer en meer om nu aan het dreigende eind van een ‘heb’orgie te ontdekken dat we eigenlijk alleen maar minder over hebben.  Ons verstand en ons geweten voeren ons ver weg van rechtvaardigheid of gelijkheid. Sterker nog we zetten deze elementen in of uit zoals het ons in het behoud van ons eigen cirkeltje uitkomt. Een cirkeltje dat steeds minder mensen betreft.

‘Niets nieuws onder de zon’, zeggen de mensen die ik ken die al wat langer in deze wereld rondlopen dan ik dat doe. ‘Het is altijd zo geweest’, zeggen wijze mannen en vrouwen die religies en geschiedenissen hebben bestudeerd. ‘We leven in het ijzeren tijdperk,’ zegt een oude dichter. ‘De mens beweegt in cirkels en doet steeds hetzelfde, al eeuwen lang.’ Geen soelaas dus, geen evolutie van de soort, slechts een stompzinnige herhaling van hetzelfde of erger een neergang van weergaloze omvang in zijn soort… is dat echt wat wij als mensen zijn?

Ik weiger dat te geloven. Er zijn teveel mensen die voelen dat er iets niet klopt. Er zijn ook teveel mensen die het slachtoffer dreigen te worden hiervan en te weinig die er baat bij hebben. Ik denk eerder dat de tijd is aangebroken om de Universele Declaratie van de Rechten van de Mens in de steigers te zetten en te herijken naar deze tijd met een blik op een toekomst voor iedereen. In artikel 1 zou om te beginnen een toevoeging geplaatst moeten worden: ‘They are endowed with reason, conscience and a heart….’  Onze emoties zijn naar mijn idee namelijk een veel eerlijker meetinstrument dan ‘verstand’ of ‘geweten’. Ratio en cognitieve sociaal maatschappelijke programmering van een waarden- en normensysteem zou ten dienste moeten staan van het hart en niet andersom. Daarbij moeten we het nodig gaan hebben over wat gelijkheid is en waar de grenzen liggen van vrijheid. En laten we het ook alsjeblieft gaan hebben over de plek die geld en middelen in die ‘gelijkheid’ hebben. Feitelijk moeten we van de Universal Decleration of human Rights naar de Universal Declaration of Human Rights and Obligations. Anders kunnen we onze zogeheten gelijkheid en de toekomst van deze wereld verder wel gedag zeggen.

 

Onverkwikkelijk

2014-03-16-17-47-26_hondkwispelen

The promise…

avondrood kln

Tracy Chapman with The Promise

Toko ku Fe

christoffel 2010 kln

Erna heeft geen haast. Zaterdagochtend. Kom op zeg. Wie er ook nu al voor haar winkel zit, kan wel even wachten. En wachten zullen ze. Dat weet ze zo zeker als het gefluit van de chuchubi in de morgen.

Het zijn de dagen naar de aanloop van de behandeling van de moordzaak Wiels, er is net gisteren een nieuwe aanhouding gedaan en zij is de enige in de omgeving die van kranten wordt voorzien. Het nieuws van Bandariba wordt op Bandabou angstvallig bijgehouden. Of het nu om regenten gaat, moord, doodslag, een nieuwe miss voor ‘god-mag-weten-wat’ of een nieuwe ontwikkeling in het onderwijs. Wat aan de ene kant van de brug wordt beslist, sijpelt uiteindelijk ook door tot het vrije land daarachter. Behalve voor de vissers. Die maken hun eigen dienst wel uit.

Erna loopt vanaf haar huis de winkel in. De achteringang waar ook het brood wordt bezorgd. Een glimp op het verzwaarde hekwerk achter de glaspui bevestigt wat ze daarnet al dacht. Er staan tien klanten te wachten op het moment dat zij de deur van haar toko opendoet. “Bondia yufrou Erna” klinkt het in koor. Het steekt haar vanmorgen. Die zo geheten beleefde verwijzing naar haar ongetrouwd zijn. Ze is nog altijd ‘Yufrou…’ hier achter haar tralietoonbank. Een soort slotzuster is ze, zoals de nonnen in het klooster op Skerpene, maar dan eentje die wel zo nu en dan naar buiten mag.

De mensen die de toko binnen stappen kent ze allemaal. Stuk voor stuk. En hun geschiedenis ook. “Hoe gaat het met yufrou Erna’s moeder?” Nog zo’n opmerking die haar vandaag niet lekker valt. ‘Toko ku fe’ zo noemde haar moeder de nieuw op te richten zaak. Hoe lang geleden? Het voelt als honderd jaar. Honderd jaar waarin er niets veranderd is. En in het ziek-zijn van haar moeder ligt de angstaanjagende belofte besloten dat er de komende honderd jaar ook niets zal veranderen. Belofte? Nee, die weg is al ingeslagen. Het ‘bon dia shon Mimi’ is zonder dat ze er echt acht op geslagen had veranderd in ‘bon dia yufrou Erna’. De volgende honderd jaar zijn al begonnen.

Het hoofd van een ex-minister staart haar aan. ‘Aangehouden in verband met de moord op politicus Helmin Wiels’. Een schreeuwkop. ‘Hier, Yubi. En moet je de kranten van gisteren en eergisteren ook nog hebben? Ik heb je een paar dagen niet gezien.” Ze is begonnen. Handelt af zonder te vragen wie er het langst wacht. Ze weet dat Yubi er om half zeven al was. Er is dan ook niemand die protesteert. Yubi gromt iets en neemt zijn kranten aan. Ook die van gisteren en eergisteren. “Groet je vader voor me” Ze roept het tegen Yubi’s gebogen rug. Een hand gaat de lucht in. Yubi de zwijgzame zal Erna’s groeten overbrengen aan zijn vader die op de kranten wacht. En ook hij zal niets zeggen. Zo is die familie nu eenmaal. “Carlo, wat is het vandaag?” Ze doet een gok. Meestal is Carlo eerder dan Shurendella. “Nee, het is mijn beurt. Heeft yufou Erna een pakje sigaretten voor mij en twee potjes.” Erna schuifelt naar achteren. Gisteren heeft de baby iets met worteltjes gehad. Dat kind moet wel een beetje gevarieerd eten. Haar hand reikt naar een potje met rundvlees. Nee, toch maar de spinazie en een fruithap. Het is de tijd van muggen en daarmee van griep en verkoudheid. Onderweg terug naar de toonbank grijpt ze ook een pakje Richmond. “Je zou moeten stoppen met roken. Dat is niet goed voor je kinderen.” Shurendella lacht een beetje betrapt verlegen. “Mi sa. Mi sa. Pero yufrou Erna mes sa. Het is moeilijk.” Erna laat een tjuri horen. Het smakkende geluid van afkeuring krijgt geen bijval in de toko. Niemand durft. Een dergelijke steunbetuiging kan zomaar ineens in een aanval veranderen. Wanneer Erna haar oog op je laat vallen. Shurendella legt twee tientjes op de toonbank en maakt dat ze wegkomt. “Ik kom straks wel voor het wisselgeld… die kleine heeft honger.”

pan sera (2)Achter Carlo die nu geholpen wordt met kranten en beltegoed staat Paquito. Paquito is groot en heeft groot ontzag voor yufrou Erna. Haar bui is niet zo goed vanochtend en hij heeft brood nodig. Niets in de winkel verraadt dat het brood vanochtend ook bezorgd is. Er valt zelfs geen vleugje van een geur van versgebakken brood te bespeuren. De redding komt van Djaka. “Ey Erna konta? Tin pan fresku kaba?” Erna bevriest heel even. De wachtenden in de toko hebben als vanzelf ruimte gemaakt om de gespierde man die onder de tatoeages zit door te laten lopen tot aan de tralietoonbank. Ze kijkt hem aan over de rand van haar leesbril. “Yufrou Erna voor jou! Denk erom. En zou je niet eens netjes op je beurt wachten? Paquito… Hoeveel broodjes heb je nodig? Daar kwam je toch voor?” Paquito steekt drie vingers op en loopt even later met een papieren zakje dat hij haast niet in zijn handen houden kan naar buiten. Heet. Het brood is nog heet.

Carlo staat inmiddels midden in de toko zijn krant te lezen. Djaka, die eigenlijk Ernesto heet, moet zijn geduld oefenen aangezien hij vakkundig door Erna wordt genegeerd. Hij verdraagt het met een lach. Hij weet wie hier in dit stukje Westpunt de baas is. Carlo moet betalen en heeft alleen honderd gulden bij zich. “Ai dios. Niks kleiners Carlo. Shoot hombu. Ga maar. Betaal die krant maar een andere keer.” En Erna wappert hem weg. Dan is de beurt aan rasta ‘Peace’. Milieuafbreekbare wasverzachter zoekt hij. Dat is een uitdaging. Erna loopt weer naar achteren. Ergens heeft ze iets dergelijks liggen. Ze vindt een groene fles en loopt ermee naar Peace. “Dit of niks.” De rasta draait de fles om en leest het etiket. “Wie volgt?” Djaka steekt zijn vinger op. “Ben je er nog?” De opmerking levert een grijns op. Ze ziet dat hij er drie gouden tanden bij heeft. Hoofdschuddend draait Erna zich om. Het was zo’n leuke jongen. Vroeger. Deed het niet goed op school maar hij kon geweldig tekenen. Een tijdlang was hij weg van Bandabou. Naar Nederland zeiden ze. Anderen fluisterden van drugs en gangs. Djaka’s moeder had er nooit iets over los willen laten en ineens was hij terug. De rest liet zich raden. Erna verdeelt twintig pan sera over twee bruine zakken. Dat is wat Djaka gisteren heeft besteld. Met twee armen vol loopt ze terug.

Dan… consternatie. Djaka grijpt naar zijn achterbroekzak. Iedereen die nog in de toko is springt opzij of vliegt naar buiten. Peace heeft de fles wasverzachter uit zijn handen laten glippen. Erna ziet het gebeuren terwijl ze naar de toonbank loopt. Ze laat de zakken uit haar armen vallen. Twintig pan sera broodjes rollen over de vloer. De portemonnee die Djaka uit zijn broekzak heeft gehaald, is dik. Heel dik en zwaar. Zoals de stilte die nu gevallen is in Toko ku Fe van groot gewicht is. Djaka vertrekt geen spier. Rustig klinkt zijn stem. “Five second rule, yufrou Erna. Five second rule.” Hij wijst op de broodjes op de grond. Erna is weer ‘bij’ en verzamelt wat er op de grond ligt. Djaka neemt de zakken aan. Het geld heeft hij al op de toonbank gelegd. Twee briefjes en wat losgeld. “Felis dia” en weg is hij.

Erna staat het lege voorportaal van haar toko te dweilen. De wasverzachter die Peace uit zijn handen heeft laten vallen, geurt na in de winkel. Ze mopt de plakkerige zeep van haar vloer. Wanneer ze de mop uit de emmer halt en wil uitknijpen valt haar blik valt op het geld dat Djaka op de toonbank heeft achtergelaten. Er steekt een kaartje onderuit. Ze pakt het op en zet haar leesbril goed. ‘Ernesto Fontiles, tattoo artist and piercing expert’ staat erop.

Voor de niet-Papiamentstaligen: Toko ku Fe betekent vrij vertaald Toko met vertrouwen