column | Formatie Partido Kòrsou

En alstublieft… wanneer u in coalitievorm in het parlement plaatsneemt, stemt u dan alstublieft ‘pro’ bij een goed plan dat voor ons allemaal werkt en ‘contra’ bij een slecht plan dat dat niet doet. U werkt voor de Partido Kòrsou en niet meer voor uw eigen groepje.

Zo, dat is achter de rug. De verkiezingen zijn voorbij en we weten nu wie de sollicitanten zijn die doorgaan naar de volgende ronde. Het was spannend. U heeft zich van alle kanten aan ons gepresenteerd. Met reclamefilmpjes, met billboards, per brief, per mail, via de sociale media en telefonisch. We hebben u langdurig kunnen bekijken. Bij sommigen zelfs van zo dichtbij dat de mee-eters zeg maar ‘in our face’ waren.

Op de catwalk van deze verkiezingen heeft u zich in allerlei toepasselijke outfits laten zien. U heeft rondjes gedraaid, geflaneerd, u heeft de vragen van verschillende showmasters beantwoord en u heeft dwars door het hele land heen gezwaaid, gegroet en vooral veel beloofd. Zo nu en dan waren enkele van u wel heel intiem met ons. We gingen met u naar bed en stonden met u op. Anderen en dat was ook knap, waren zelfs zeer aanwezig door bijna geheel afwezig te zijn in dit openlijke selectieproces.

Beste beentje
Nee, aan u heeft het niet gelegen. U heeft uw beste beentje voortgezet om ervoor te zorgen dat u en uw boodschap zichtbaar waren de afgelopen maanden. En voor een aantal van u heeft dat er dan nu voor gezorgd dat u door de eerste selectie heen bent om aan het roer te mogen staan van het volk: de Partido Kòrsou. Gefeliciteerd, pabien, proficiat.
Bij de Partido Kòrsou, uw toekomstige werkgever, verwachten wij een aantal zaken van u waarvan het goed is dat u daar van te voren van op de hoogte bent. U heeft gesolliciteerd en bent in principe aangenomen. Laten we dan nu praten over de arbeidsvoorwaarden van de baan waar u zo graag in aan de slag wilt.

Regenboog
Wat u zich allereerst moet beseffen is dat u de kleur die u de afgelopen maanden gedragen heeft van u af zal moeten schudden. U gaat bij de Partido Kòrsou niet alleen voor uw eigen kleur aan de slag, nee u werkt in een team en dient alle kleuren. De Partido Kòrsou draagt een regenboog aan kleuren. Bovendien zijn onze problemen van een dusdanig basale aard dat er geen ruimte is voor individuele verschillen. Wie het daar niet mee eens is, kan in dit stadium van de samenstelling van de Partido Kòrsou beter de eer aan zichzelf houden.

Vier jaar
In principe verbindt u zich aan ons voor vier jaar. Die beschikbaarheid is van belang voor de continuiteit en uitvoering van de taken die onder uw verantwoordelijkheid vallen. Dit werk eist uw onverdeelde, onafgebroken aandacht. Dat betekent geen nevenactiviteiten, geen lange vakanties, geen ziekteverzuim en geen langdurig verblijf in de een of andere inrichting. Wat u ook gepland had op persoonlijk vlak voor de komende vier jaar, zult u moeten parkeren. Wie zich daar niet in kan vinden, of nu al weet dat hij of zij zich hier redelijkerwijze niet aan kan houden, doet er goed aan zich nu terug te trekken.

Functies
De te verdelen functies zijn 21 zetels in het Parlement, 9 ministerposten, een gevolmachtigde minister en wat commissariaten hier en daar. De werkzaamheden waarvoor u wordt aangetrokken beslaan een aantal algemene gebieden waar u allen in uw eigen partijcampagnes ook de mond vol van had: economische groei, werkgelegenheid, onderwijs, gezondheidzorg, armoedebestrijding en aanpak criminaliteit. Het is heel simpel: alles moet beter! Voor degenen die de afgelopen vier jaar al voor ons werkten is een serieuze reflectie op uw eigen functioneren en resultaten van groot belang. Dat u toch door de selectieprocedure bent gekomen, betekent niet per definitie dat u het goed heeft gedaan. Dus we houden u in de gaten.

Functieverdeling
wat betreft de verdeling van de openstaande vacatures hanteren wij het principe dat de meest geschikte man of vrouw op de juiste plek terecht moet komen. Ja dat heeft u goed gehoord. De invulling van de vacatures moet gebeuren op basis van geschiktheid en niet op basis van verkiezingswinst. Zoals we al zeiden: u werkt in een team. Wanneer u een post toegewezen krijgt die u eigenlijk niet kan invullen maar een andere sollicitant wel dan wordt u geacht in het belang van de Partido Kòrsou die post af te staan aan de beste kandidaat. Overigens zijn wij van mening dat de ministerposten wellicht uitgebreid zouden moeten worden naar 13. Een minister van Toerisme, van Milieu en een van Jeugdzaken zou geen overbodige luxe zijn.

En alstublieft… wanneer u in coalitievorm in het parlement plaatsneemt, stemt u dan alstublieft ‘pro’ bij een goed plan dat voor ons allemaal werkt en ‘contra’ bij een slecht plan dat dat niet doet. U werkt voor de Partido Kòrsou en niet meer voor uw eigen groepje. Het is voor ieder van ons doodvermoeiend om naar stemmingen in het parlement te moeten luisteren waarvan de uitslag van te voren al vast staan omdat u het algemeen belang uit het oog bent verloren. We hebben daar echt geen tijd meer voor

Geen proeftijd
Een proeftijd kennen we niet, helaas, maar u kunt bij ons ook geen contract voor onbepaalde tijd binnenslepen. Vier jaar, dat kunnen we u bieden. Tegen een salaris waar elk lid van de Partido Kòrsou een deel van zijn inkomen voor afstaat. Wilt u dat laatste even heel goed in u opnemen: elke burger staat een deel van zijn of haar zuurverdiende centen af zodat u het werk kan doen waarvoor wij u aanstellen. Elke alleenstaande moeder, elk gezin, elke bejaarde en elke maximum- en minimumloner. Het is van groot belang dat u dit beseft, bij voorkeur wanneer u uw tanden zet in een luxe broodje voor de lunch dat de meerderheid die u betaalt zich niet kan permiteren. Dit laatste geldt uiteraard ook voor reizen in het kader van uw functie. De maatstaf is daarbij niet wat er in het buitenland gebruikelijk is maar wat in eigen land te verantwoorden is. Gepaste soberheid is hier op zijn plaats. En indien u er een potje van maakt, is uw contract van nul en generlei waarde… u kunt op stel en sprong vervangen worden.

Pensioendilemma
Voor wat betreft uw secundaire arbeidsvoorwaarden… laten we zeggen dat met name uw pensioen ons eigenlijk al langere tijd een doorn in het oog is. We gedogen het nog maar verwachten eigenlijk van u dat u de regelingen treft zodat iedereen die lid is van de Partido Kòrsou een soortgelijke oude dag kan genieten. Uiteindelijk betalen wij de rekening ervoor.

Ook onderdaan
Tot slot willen wij nog aan u kwijt dat u zich moet beseffen dat u behalve dat u aan het roer mag staan van de Partido Kòrsou u daar ook een onderdeel van bent. U heeft buren, vrienden, kennissen en collega’s. Uw mannen en vrouwen ook en uw kinderen zitten op scholen met andere kinderen. Dat wil zeggen dat wij weten wie u bent en wat u doet. We weten het wanneer u goede dingen doet maar ook wanneer u de regels overschrijdt en wanneer u beter zorgt voor u zelf en uw directe omgeving dan voor ons. Tot nu toe is uw privacy redelijk beschermd gebleven. Maar wij hebben ook Facebook, Smartphones en internet. En wat wij in deze selectieprocedure van u hebben geleerd is dat we daar veel meer gebruik van moeten maken. De evaluatie van uw functioneren zal dan ook in het openbaar gepubliceerd worden.

Voor akkoord?
Wie akkoord gaat met deze voorwaarden kan nu meteen een handtekening onder het contract zetten. Onderhandelen is niet mogelijk. Zij die nu niet of slechts gedeeltelijk kunnen voldoen, mogen het bij de volgende verkiezingen nog eens proberen. Namens de Partido Kòrsou, dank voor uw sollicitatie.

Ps: De prijzen voor de beste marketingcampagne, de mooiste outfit, de beste speech en de mooiste folder worden dit jaar niet uitgereikt. Het geld is op.

Deze column werd geschreven voor Paradise FM en uitgezonden op zaterdag 8 oktober 2016.