gedicht | Kiezen of delen?

Knies
Kniezen
Geknies overal
En vooral
omdat jij
wat anders gekozen hebt

Kies
Kiezen nu!

Gekozen
En klaar
Toch?

Knies
Kniezen
Geknies overal
En vooral
omdat jij
wat anders gekozen hebt

Omdat jij niet snapt
dat je geen keuze had
Uit vrije wil had je
hetzelfde pad
moeten kiezen
dat ik op ben gestapt

Hier scheiden onze wegen
Kun je niet heroverwegen?
Want zo kunnen we niet samenleven

Kies!
Kiezen of delen
Delen?

Wat nou delen?
Wat is er nog te delen?
De liefde? Ons gezin?
Vriendschap? Gemeenschapszin?
Neem je verantwoordelijkheid
In naam van mijn vrijheid

Kies!
Kies wat ik gekozen heb

Nee?

Ik zal jouw keuze respecteren
De tijd zal je een lesje leren
Als ik dat al niet eerder doe
Want ik laat jouw nabijheid niet meer toe
Hier scheiden onze wegen
Met jou wil ik niet samenleven