gedicht | Mens

De mens die in chaos
-dicht bij zichzelf-
mens kan blijven
heeft geleerd
dat goed en fout
in grijs gebied
samenkomen

De mens die verwarring
herkent en verdraagt
heeft geleerd te leven
tussen duizenden meningen
zonder
onder druk
op zoek te gaan naar de zijne
enkel om de verwarring op te heffen

De mens die zich bewust is
van zijn beperkingen
weet wanneer
hem het spreken toekomt
en wanneer hij voor de stilte kiest
om binnen te laten
wat hij eerder nog niet wist

De mens die echt weet
waartoe de mens
in staat is
slaat niet om zich heen
en kijkt niet naar buiten
maar zal zo goed en kwaad
als het gaat
zijn eigen monsters
proberen te temmen