gedicht | Zielegrond

In dichte aarde zocht ik
naar toegankelijkheid
In los zand vocht ik
voor houvast

De wortels
van mijn boom
hebben mij
vervormd en getekend
door de bodem
waarin ik
werd geplant

In dichte aarde zocht ik
naar toegankelijkheid
In los zand vocht ik
voor houvast

Door mij vloeide brak water
waarvan de bron
ergens anders
ooit
als zuiver begon

Tot waar mijn
wortels reikten,
zo ver heb ik
gezocht

Mijn labyrinth
van wortels
heeft nu mijn
zielegrond afgetast
en vanmorgen
is er een loot
geboren
op de kromme rug
van een oude streng

Ik zal het planten
op nieuwe grond
om de boom
te worden
die ik voor het begin
al was